מדד איכות האוויר: מה זה אומר?

מהו סולם מדד איכות האוויר?

כשבודקים את מזג האוויר, אולי תבחינו באזור שנקרא מדד איכות האוויר (AQI), אבל מה זה אומר? "מדד איכות האוויר (AQI) הוא אינדקס פשוט, מקודד בצבע, ללא יחידות המהווה דרך יעילה לתקשר את ריכוזי זיהום האוויר לציבור הרחב".(1) סולם AQI מתחיל ב-0 ומגיע ל-500. ה-AQI, כך הסיכונים והחששות הבריאותיים גדולים יותר. AQI מתחת ל-50 מייצג איכות אוויר טובה, אך ברגע שאיכות האוויר עולה על 100, איכות האוויר הופכת לא בריאה, במיוחד עבור קבוצות רגישות.

 

האנשים הרגישים ביותר לאיכות אוויר גרועה כוללים:

  • אנשים עם מחלת לב או ריאות.
    אנשים עם סוכרת.
    מבוגרים יותר.
    ילדים מתחת לגיל 18.

ההשפעות של זיהום האוויר על בריאות האדם כוללות תסמינים נשימתיים מוגברים, אשפוז בשל מחלות לב או ריאות, ואפילו מוות בטרם עת. אם ה-AQI ברמה לא בריאה, צמצם את הזמן שלך בחוץ והפחית את עוצמת הפעילות שלך בחוץ.

המספר צפוי מדי יום על סמך מזהמי האוויר הסביבתיים הנפוצים ביותר. מזהמים אלה הם אוזון בגובה פני הקרקע, חלקיקים (PM10 ו-PM2.5), חד תחמוצת הפחמן (CO), דו תחמוצת החנקן (NO2) וגופרית דו חמצנית (SO2). "פליטות מזהמי אוויר ממשיכות למלא תפקיד חשוב במספר נושאי איכות אוויר".(2) מזהמים הנפלטים מגיעים מכלי רכב, מפעלים ומקורות אחרים. תנאי מזג האוויר משפיעים ומשפיעים גם על הפליטות ועל איכות האוויר.

RadGreen כאן כדי לעזור!

ל-RadGreen יש פתרון שיספק פרטים נוספים על מרחב המגורים שלכם. באמצעות ה-Mini AQ Outdoor עבור האזורים החיצוניים, הגגות והכניסות שלך, המוניטור יוכל לעקוב אחר מזהמי אוויר נפוצים, כגון חלקיקים (PM2.5), פחמן חד חמצני (CO) וחנקן דו חמצני (NO2) שלך מקום כדי לשמור על בטיחותך.

 

מקורות

1“Air Quality Index (AQI) – US EPA.” EPA, https://www.epa.gov/sites/default/files/2014-05/documents/zell-aqi.pdf.

2“Air Quality – National Summary.” EPA, Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/air-trends/air-quality-national-summary. 

3“Aqi Basics.” AQI Basics | AirNow.gov, AirNow.gov, U.S. EPA, https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/. 

4“Managing Air Quality – Human Health, Environmental and Economic Assessments.” EPA, Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/air-quality-management-process/managing-air-quality-human-health-environmental-and-economic. 

 5“Patient Exposure and the Air Quality Index.” EPA, Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/pmcourse/patient-exposure-and-air-quality-index. 

 

איך אנחנו יכולים לעזור?

מלאו את פרטיכם או שלחו לנו מייל

sales@radgreen.co.il